Pomiń łącza nawigacjiStrona główna > Aktualności

Zmiany w programie NetBase II


WersjaTreśćZapisano
5.08.60 Do folderu "Magazyn \ Raporty \ Zestawienie lokalizacji" dodano nowe pole "Symbol producenta". 2019-06-28 13:57:26
5.08.59 Dodano nowy folder "Sprzedaż \ Zaliczki \ Stan rozliczenia zaliczek". Folder posiada warunek "Do dnia", który określa, że podczas analizy stanu zaliczek pod uwagę są brane jedynie dokumenty "Faktury zaliczkowe" oraz "Faktury końcowe" z datą do dnia podanego w tym warunku. 2019-06-28 13:54:37
5.08.57 Do wzorca wydruku "Serwis \ Wymiana z dostawcą \ Wysyłka serwisu" dodano nowe pole "Cena". 2019-06-28 13:52:37
5.08.50 Dodano nowy parametr programu "Pozostałe \ Wymuszenie aktualizacji pola Czynny podatnik VAT danymi z MF".
Określa on czy wartość pól: "Kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT" oraz "Potwierdzenie numeru VAT (VIES)" jest pobierana automatycznie poprzez serwis Ministerstwa Finansów czy użytkownik wprowadza ręcznie.
Domyślną wartością jest "TAK".
2019-06-28 13:36:04
5.08.48 Dodano funkcjonalność blokującą zapis "Zamówień własnych" oraz "Propozycji zamówienia" gdy miejsce dostawy jest oznaczone jako nieaktywne. 2019-06-28 13:28:04
5.08.47 Do folderu "Sprzedaż \ Zaliczki" zostały dodane nowe pola:
- [Blokada faktur]
- [Blokada zamówień]
- [Nr dokumentu obcego]
2019-06-07 12:04:59
5.08.40 W folderze "Zamówienia \ Zamówienia własne" dodano możliwość eksportu pojedynczych zamówień do pliku XML. 2019-05-27 15:42:47
5.08.38 Dodano blokadę, która uniemożliwia zafakturowanie zlecenia, które jest oznaczone jako "Otwarte". 2019-05-27 15:40:10
5.08.32 Do danych dotyczących poczty wychodzącej dodano nowe pole "Format listu". Jego wartość uzupełniana jest z nowego słownika "Kancelaria \ Ustawienia kancelarii \ Formaty listów". 2019-05-27 15:35:48
5.08.25 Do danych pozycji propozycji zamówienia własnego dodano nową kolumnę o nazwie "Lp". 2019-05-27 15:30:58
12345678910...