Produkcja


Moduł obsługi działu produkcji na podstawie norm produkcyjnych. Bilans i zapotrzebowanie na surowce.