Moduł kadrowo-płacowy - Przeznaczenie


System Kadry i Płace jest przeznaczony do bieżącej ewidencji danych osobowych o pracownikach firmy oraz o osobach, z którymi firma zawiera umowy zlecenia (o dzieło), do sporządzania list płac dla tych grup osób oraz do generowanie odpowiednich deklaracji PIT i ZUS.

Ważniejsze funkcje systemu to:
- Ewidencja danych osobowych (adresy, członkowie rodziny, informacje o sposobie rozliczania z urzędem skarbowym, przebieg zatrudnienia w firmie oraz w poprzednich miejscach pracy, dane potrzebne do generowania deklaracji zgłoszeniowych ZUS, stosunek do służby wojskowej, wykształcenie, stałe obciążenia wypłaty itp.) wraz z wydrukami informacyjnymi i kadrowymi (umowa o pracę, przeszeregowanie, świadectwo pracy, karta wynagrodzeń).
- Ewidencja nieobecności.
- Ewidencja prac akordowych.
- Definiowanie składników płac i formuł obliczeniowych dla różnych rodzajów wypłat.
- Naliczanie list płac i sporządzanie definiowalnych wydruków z list.
- Wydruk formularzy PIT (4, 8 a i b, 11, 40).
- Eksport danych do Programu Płatnika (deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe).
- Ewidencja danych dla umów zleceń (o dzieło). Wydruk umów i rachunków do umów.


Zmiany w programie Kadry i Płace