Moduł środków trwałych - Przeznaczenie


System Środków Trwałych jest narzędziem przeznaczonym do analitycznej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz do ewidencji dokumentów miesięcznego naliczenia umorzenia i amortyzacji i innych dokumentów aktualizujących kartotekę.

System środków trwałych jest połączony z systemem KG poprzez tzw. automatyczne dekrety. Każdy dokument rejestrowany w programie ST może być w momencie generowania od razu zaksięgowany na kontach księgi głównej. Użytkownicy korzystający z MS Excel mają możliwość korzystania z biblioteki dynamicznej DLL dającej dostęp do danych programu KG. Podobnie jak w tablicy kalkulacyjnej można zbudować na przykład sprawozdanie o wynikach sprzedaży i kosztach ich uzyskania, sprawozdanie F-01, itp.