Moduł obsługi działu sprzedaży i magazynu - przeznaczenie


Pakiet jest przeznaczony głównie do obsługi firm handlowych-produkcyjnych, obracających artykułami technicznymi. System jest projektowany do pracy w środowisku MS Windows i wymaga MS SQL 2000/2005 jako serwera bazodanowego i dzięki architekturze klient - serwer jest szczególnie efektywny wszędzie tam gdzie praca z systemem odbywać się będzie na wielu stanowiskach jednocześnie, przy czym ilość stanowisk ograniczona jest jedynie posiadaną ilością licencji na MS SQL i Windows Server. System jest ukierunkowany na obsługę firm posiadających stałych odbiorców. Szczególnie rozbudowano moduł przygotowania oferty dla odbiorcy, będącej podstawą negocjacji cenowych oraz moduł generowania i ewidencji zamówień od odbiorców i do dostawców.